Audyt a prawo

Procesy standaryzacji mają ogromny wpływ na rozwój współpracy międzynarodowej. Tak samo jest w przypadku spółek kapitałowych. Dzięki rozwojowi globalnej metodologii w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych firmy europejskie mogą przeprowadzać procesy inwestycyjne np. na rynkach azjatyckich.

Wewnętrzny porządek prawny

Sprawozdanie finansowe to bardzo ważny dokument, który prezentuje sytuację finansową danej spółki. Informacje te są szalenie istotne np. dla inwestorów, bowiem to właśnie z tego dokumentu czerpią oni najważniejsze dane dotyczące przedsiębiorstwa. Trzeba jednak mieć świadomość, że przed erą globalizacji, sprawozdania finansowe były ustalane zgodnie z obowiązującymi w danych krajach porządkami prawnymi oraz zasadami rachunkowości. Prowadziło to do sytuacji, w których dokumenty te znacząco się od siebie różniły. Było to sporą barierą dla rozwoju relacji inwestorskich, ponieważ brak globalnej metodologii utrudniał porównywanie otrzymywanych informacji.

Opracowanie standardów

Już w latach siedemdziesiątych rozpoczęto działania mające na celu ujednolicenie sprawozdań finansowych. Jednak dopiero na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku opracowano wreszcie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Postanowienia te są obowiązującym wyznacznikiem dla ponad 110 państw. Dzięki temu, powstałe sprawozdania finansowe są tworzone w bardzo podobnym porządku, z uwzględnieniem odpowiednich elementów. Pozwala to na zwiększenie współpracy pomiędzy spółkami oraz inwestorami z odmiennych części globu.

Kolejne wyzwania

Opracowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej to jednak nie koniec drogi. Postanowienia te często krytykuje się w związku z ich stopniem zawiłości. Nierzadko utworzenie sprawozdania zgodnego ze standardami zmusza kierownictwo do ogromnego nakładu pracy. Dlatego też dalsze działania mające na celu ujednolicenie globalnej metodologii powinny obecnie iść w kierunku ich uproszczenia. Dzięki temu więcej państw będzie decydowało się na ich uznanie – co w konsekwencji może doprowadzić do otwarcia zupełnie nowych rynków inwestorskich. Pozostaje mieć nadzieję, że obowiązujące standardy już w niedalekiej przyszłości staną się bardziej przystępne.