Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

Audyt finansowy to jeden z ważniejszych instrumentów wpływających na sytuację ekonomiczną firmy. Warto przyjrzeć się dwóm formom tej procedury: zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Poniżej zaprezentowane zostanie porównanie tych dwóch form audytu finansowego.

Główna różnica widoczna już jest w nazwie. W przypadku audytu wewnętrznego przeprowadzany jest on przez pracownika firmy. Procedura zewnętrzna prowadzona jest przez wykwalifikowanego specjalistę, który cechuje się rzetelnością oraz obiektywnością. Jednak nie to jest najważniejsze w dystynkcji pomiędzy tymi dwoma odmiennymi formami badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa.

Ważny jest również podmiot, który otrzymywać będzie informacje, które wyszły na jaw w trakcie przeprowadzenia tej procedury. Zauważmy, że w przypadku audytu wewnętrznego informacje o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wszelkich mechanizmów i procesów, będą adresowane przede wszystkim do kierownictwa. Adresatem procedury zewnętrznej są przede wszystkim osoby trzecie, które z różnych względów mogą być zainteresowane sytuacją finansową danej firmy. Przeważnie takie analizy wędrują do banków, instytucji finansowych czy też potencjalnych inwestorów.

Szalenie istotną różnicą między tymi dwoma formami kontroli finansów firmy jest ich znaczenie dla uzdrowienia danej sytuacji. W przypadku audytu wewnętrznego pracownik przeprowadzający procedurę ma bezpośredni wpływ na nieprawidłowości mające miejsce w firmie – może w każdym momencie doprowadzić do naprawy danego mechanizmu, chroniąc przed dalszym rozwojem niechcianego, patologicznego procesu. Przy audycie zewnętrznym taki wpływ jest jedynie pośredni. Głównym celem tej procedury jest bowiem przeprowadzenie dogłębnej analizy sprawozdań finansowych, nie zaś wnikanie w wewnętrzne mechanizmy.

Doskonale widać, że audyt zewnętrzny i wewnętrzny ma znaczące różnice. Nie zmienia to jednak faktu, że dla rozsądnego przedsiębiorcy kompleksowość zdobytych informacji może skłonić do dokonania wielu dobrych zmian w firmie. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie te dwie procedury przeprowadzane są równocześnie, kierownictwo firmy z pewnością osiągnie dzięki temu liczne informacje, niezastąpione przy planowaniu przyszłości firmy. W konsekwencji audyt stanie się przyczyną wielu korzyści.