Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Audyt a prawo

Procesy standaryzacji mają ogromny wpływ na rozwój współpracy międzynarodowej. Tak samo jest w przypadku spółek kapitałowych. Dzięki rozwojowi globalnej metodologii w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych firmy europejskie mogą przeprowadzać procesy inwestycyjne np. na rynkach azjatyckich.

Wewnętrzny porządek prawny

Sprawozdanie finansowe to bardzo ważny dokument, który prezentuje sytuację finansową danej spółki. Informacje te są szalenie istotne np. dla inwestorów, bowiem to właśnie z tego dokumentu czerpią oni najważniejsze dane dotyczące przedsiębiorstwa. Trzeba jednak mieć świadomość, że przed erą globalizacji, sprawozdania finansowe były ustalane zgodnie z obowiązującymi w danych krajach porządkami prawnymi oraz zasadami rachunkowości. Prowadziło to do sytuacji, w których dokumenty te znacząco się od siebie różniły. Było to sporą barierą dla rozwoju relacji inwestorskich, ponieważ brak globalnej metodologii utrudniał porównywanie otrzymywanych informacji.

Opracowanie standardów

Już w latach siedemdziesiątych rozpoczęto działania mające na celu ujednolicenie sprawozdań finansowych. Jednak dopiero na przełomie dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku opracowano wreszcie Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Postanowienia te są obowiązującym wyznacznikiem dla ponad 110 państw. Dzięki temu, powstałe sprawozdania finansowe są tworzone w bardzo podobnym porządku, z uwzględnieniem odpowiednich elementów. Pozwala to na zwiększenie współpracy pomiędzy spółkami oraz inwestorami z odmiennych części globu.

Kolejne wyzwania

Opracowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej to jednak nie koniec drogi. Postanowienia te często krytykuje się w związku z ich stopniem zawiłości. Nierzadko utworzenie sprawozdania zgodnego ze standardami zmusza kierownictwo do ogromnego nakładu pracy. Dlatego też dalsze działania mające na celu ujednolicenie globalnej metodologii powinny obecnie iść w kierunku ich uproszczenia. Dzięki temu więcej państw będzie decydowało się na ich uznanie – co w konsekwencji może doprowadzić do otwarcia zupełnie nowych rynków inwestorskich. Pozostaje mieć nadzieję, że obowiązujące standardy już w niedalekiej przyszłości staną się bardziej przystępne.

Kontrola podatkowa – przetrzymywanie dokumentów

Czy samo złożenie deklaracji podatkowej zdejmuje z przedsiębiorcy konieczność przechowywania dokumentów? Oczywiście, że nie. Postępowanie wszczęte przez urzędy skarbowe może sięgać wiele lat wstecz. Oznacza to, że na każdej z firm ciąży obowiązek odpowiedniego przechowywania dokumentów. Jak się przed tym ustrzec? Jakie są obowiązujące terminy? Czego możemy się spodziewać?

Upływ terminu

Warto spytać – jak długo przedsiębiorca powinien przetrzymywać dokumenty? Zgodnie z przepisami prawa upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego mija po pięciu latach. Oznacza to, że urzędy skarbowe mogą wymagać od nas przedstawiania dokumentów na aż pięć lat do tyłu. Jednak w praktyce warto zabezpieczyć się i trzymać odpowiednie dokumenty przez sześć lat. Uchroni to przed sytuacjami, w której nieprawidłowe wyliczenie terminu przedawnienia przez przedsiębiorcę skutkowałoby w uznaniu przez kontrolę, że dokumenty firmy nie były odpowiednio ewidencjonowane.

Co w tym czasie?

Podczas wspomnianych pięciu lat urząd skarbowy ma pełne prawo wszczęcia kontroli dotyczącej tego, czy w danym okresie ujawniliśmy cały dochód oraz odprowadziliśmy od niego podatek dochodowy. Organy skarbowe, m.in. poprzez analizowanie naszych deklaracji podatkowych, mogą niemal w każdej chwili zwrócić uwagę na daną nieprawidłowość, a następnie rozpocząć postępowanie mające na celu zweryfikowanie podejrzeń. Przedsiębiorca zostaje powiadomiony o wszczęciu takiej procedury poprzez otrzymanie odpowiedniego zawiadomienia. Przedsiębiorstwo może spodziewać się kontroli nie wcześniej niż siedem i nie później niż trzydzieści dni od otrzymania takiego pisma.

Ostrożności nigdy za wiele. Dlatego też powinniśmy podchodzić do kwestii skarbowych z odpowiednia powagą. Pamiętajmy, że postępowanie może być wszczęte praktycznie w każdej chwili. Powodem może być nieprawidłowość znaleziona przez urzędy skarbowe lub też np. anonimowy donos. W każdej z tych sytuacji przed karą ochroni nas tylko odpowiedni porządek w dokumentacji oraz terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych. Bez tego urzędnicy kontroli skarbowej mogą nas uznać za oszustów i ściągnąć na nas liczne nieprzyjemności. Niestety coraz częściej to właśnie na nas spoczywa obowiązek dowiedzenia własnej rzetelności w sprawach podatkowych.

Fuzje i przejęcia – korzyści dla klienta

Ktoś, choćby lekko zorientowany w obecnej sytuacji na rynku, zauważa, że coraz częściej mamy do czynienia z wielkimi transakcjami kapitałowymi wielkich koncernów i korporacji. Na porządku dziennym są wszelkiego rodzaju fuzje i przejęcia. Co ciekawe – takie procesy pojawiają się coraz częściej w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Powinniśmy zastanowić się więc nad tym, jakie korzyści z takich procesów mogą mieć sami konsumenci

Współpraca nad lepszym produktem

Pierwsze co przychodzi na myśl to: lepszy produkt. Faktycznie tak jest – dzięki łączeniom oraz wykupywaniom, przedsiębiorstwa zacieśniają współpracę w zakresie doskonalenia produktów oraz usług. Odbywa się to różnymi sposobami – firmy mogą łączyć się poziomo (aby zwiększyć swój zakres w rynku) lub też pionowo, czyli poprzez współpracę na różnych etapach procesu produkcyjnego. W ten sposób ulepsza się nie tylko produkt, ale często także jego cena (pamiętajmy, że fuzje i przejęcia to dla firm rewelacyjny sposób na redukcję kosztów).

Zmiana podejścia do oferty

Są również inne korzyści. Jeżeli łączą się firmy, które funkcjonują w innych branżach, powstaje podmiot o bardzo zróżnicowanej ofercie. Dzięki temu konsumenci mogą mieć więcej produktów oraz usług w jednym miejscu. Takie rozwiązanie to nie tylko wygoda, ale również oszczędność czasu a także pieniędzy.

Przepisy antymonopolowe

Samo nasuwa się tutaj pytanie odnośnie monopolu: czy liczne fuzje i przejęcia nie doprowadzą do uzyskania monopolu przez nowo powstały podmiot? Na szczęście istniejące przepisy prawa chronią konsumenta przed takimi sytuacjami, dzięki czemu nie musimy się obawiać, że przez takie działania nasze interesy zostaną zagrożone. Jest to szczególnie uwzględnione w regulacjach prawnych wydawanych przez instytucje Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Jak widać fuzje i przejęcia to ogromne korzyści nie tylko dla samych firm i przedsiębiorstw, ale również dla nas – konsumentów. Warto śledzić poczynania zarówno wielkich korporacji jak i mniejszych firm, aby móc przewidzieć, jakie korzyści dana transakcja może przynieść dla nas. Czasem wystarczy tylko dokładnie przeanalizować profil scalających się firm, aby móc przewidzieć jaki będzie końcowy efekt takiej transakcji. To zaś ma pozytywny wpływ, bowiem czyni z nas świadomych konsumentów.

Doradztwo inwestycyjne

Jeżeli zastanawiamy się, czy doradztwo inwestycyjne to usługa, która może przynieść naszej firmie wymierne korzyści, warto dokładniej przyjrzeć się temu zagadnieniu. Niniejszy tekst przedstawia najważniejsze zalety związane z takim procesem.

Oszczędność czasu

Choć może to zabrzmieć trywialnie – doradztwo inwestycyjne wiąże się z ogromną oszczędnością czasu dla kierownictwa przedsiębiorstwa. Nie musi ono skupiać się na dogłębnym analizowaniu swojej sytuacji, a także możliwych poczynań giełdowych. Zdejmuje z kierownictwa firmy konieczność poszerzania wiedzy związanej z rynkami inwestycyjnymi. Wszystko to zyskujemy w jednej usłudze, świadczonej przez wykwalifikowanego specjalistę.

Oparcie się na doświadczeniu

Działania na giełdzie wymagają ogromnego doświadczenia oraz umiejętności bieżącej analizy sytuacji. Nie ma co się oszukiwać – większość przedsiębiorców nie ma w tym zakresie odpowiednich predyspozycji. Decydując się na doradztwo finansowe, mamy możliwość korzystania z doświadczeń osób, które w danej dziedzinie są największymi profesjonalistami. Dla naszego przedsiębiorstwa jest to niezaprzeczalna korzyść.

Analiza naszej sytuacji

Proces doradczy rozpoczyna się od dokładnej analizy sytuacji finansowej firmy. Doradca dokładnie bada dokumentację firmy oraz prowadzi rozmowy mające na celu określenie wymagań i preferencji swojego klienta. Dla przedsiębiorcy jest to bardzo ważny element, ponieważ pozwala na uświadomienie sobie własnej sytuacji – co jest doskonałą motywacją do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

Opracowanie strategii

Dzięki korzystaniu z doradztwa inwestycyjnego, zyskujemy skrupulatnie opracowaną strategię inwestycyjną. Dzięki temu mamy pewność, że podejmowane przez nas działania są dokładnie umiejscowione w przedziale czasowym. Pozwala to na uniknięcie chaotycznych kroków, które pozbawione będą efektywności.

Monitoring poczynań inwestycyjnych

Dobrze przeprowadzone doradztwo inwestycyjne poświęca dużo uwagi ciągłej ewaluacji oraz analizie postępów. Kierownictwo firmy, we współpracy z doradcą, może w każdym momencie nanieść poprawki na opracowanej strategii. Pozwoli to na jak najlepszą optymalizację procesu inwestycyjnego, a w konsekwencji jak największe korzyści.

Choć powyższe argumenty nie wyczerpują katalogu zalet doradztwa inwestycyjnego, to dają pewien ogląd na wartościowość takiego procesu. W praktyce skuteczność takiej usługi zależy od profesjonalizmu konkretnej firmy doradczej.

Doradztwo finansowe

Czy warto decydować się na doradztwo finansowe? Przykład wielu firm, które podniosły się z ciężkiej sytuacji finansowej dzięki takiej usłudze pokazuje, że jak najbardziej tak. Poniżej zaprezentowanych zostanie kilka elementów takiego procesu, które mogą przerodzić się w zdecydowane korzyści.

Spojrzenie z zewnątrz

Nie zawsze kierownictwo firmy jest w stanie spojrzeć obiektywnie na sytuację ekonomiczną firmy. Doradca finansowy przeprowadzający wszelkiego rodzaju rozmowy z pracownikami przedsiębiorstwa oraz badający dokumentację pod względem jej rzetelności jest w stanie spojrzeć na sprawę obiektywnym okiem. Badanie finansów firmy jest zdecydowanie mniej uciążliwe, jeżeli przeprowadzane jest przez wykwalifikowanego specjalistę, który bez problemu znajdzie i naprawi wszelkie nieprawidłowości. W innym wypadku takie negatywne procesy mogą wyjść na jaw podczas kontroli przeprowadzanej przez skarbówkę – a to już wiąże się z szeregiem nieprzyjemności.

Zbiór doskonałych analiz

Badanie dokumentacji firmy ma na celu przygotowanie pełnoprawnego raportu obejmującego całą sytuację finansową przedsiębiorstwa. Jest to ogromna wartość dla każdego rozsądnego przedsiębiorcy, ponieważ pozwala na skonfrontowanie zgromadzonej dokumentacji ze stanem faktycznym. Jest również podstawą do przygotowania kompleksowej strategii działania na bliższą oraz dalszą przyszłość.

Zaproponowanie strategii działań

Same dane dostarczone w raporcie są niewystarczające. Najbardziej wartościowym elementem jest przygotowanie szeregu zaleceń i rozwiązań, których wdrożenie może poprawić sytuację finansową firmy. Dlatego też tak ważne jest rzetelne zbadanie firmy, które pozwoli na przedstawienie najbardziej optymalnych i zindywidualizowanych rozwiązań.

Partnerstwo

Bardzo istotne jest, aby doradztwo finansowe nie było tylko jednorazowym zdarzeniem. Musi zostać rozciągnięte w czasie, opierać się na ciągłym monitorowaniu postępów. Doradca finansowy jest zobowiązany do badania, jak podjęte decyzje wpływają na osiągane zyski spółki. Nierzadko proces ten rozpoczyna dalszą współpracę pomiędzy kierownictwem firmy a firmą doradczą. Jeżeli między nimi pojawi się relacja partnerska, opierająca się na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu, można spodziewać się wielu ciekawych rozwiązań, które zaowocują w odmiennym spojrzeniu na zarządzanie przedsiębiorstwem.

Audyt zewnętrzny i wewnętrzny

Audyt finansowy to jeden z ważniejszych instrumentów wpływających na sytuację ekonomiczną firmy. Warto przyjrzeć się dwóm formom tej procedury: zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Poniżej zaprezentowane zostanie porównanie tych dwóch form audytu finansowego.

Główna różnica widoczna już jest w nazwie. W przypadku audytu wewnętrznego przeprowadzany jest on przez pracownika firmy. Procedura zewnętrzna prowadzona jest przez wykwalifikowanego specjalistę, który cechuje się rzetelnością oraz obiektywnością. Jednak nie to jest najważniejsze w dystynkcji pomiędzy tymi dwoma odmiennymi formami badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa.

Ważny jest również podmiot, który otrzymywać będzie informacje, które wyszły na jaw w trakcie przeprowadzenia tej procedury. Zauważmy, że w przypadku audytu wewnętrznego informacje o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wszelkich mechanizmów i procesów, będą adresowane przede wszystkim do kierownictwa. Adresatem procedury zewnętrznej są przede wszystkim osoby trzecie, które z różnych względów mogą być zainteresowane sytuacją finansową danej firmy. Przeważnie takie analizy wędrują do banków, instytucji finansowych czy też potencjalnych inwestorów.

Szalenie istotną różnicą między tymi dwoma formami kontroli finansów firmy jest ich znaczenie dla uzdrowienia danej sytuacji. W przypadku audytu wewnętrznego pracownik przeprowadzający procedurę ma bezpośredni wpływ na nieprawidłowości mające miejsce w firmie – może w każdym momencie doprowadzić do naprawy danego mechanizmu, chroniąc przed dalszym rozwojem niechcianego, patologicznego procesu. Przy audycie zewnętrznym taki wpływ jest jedynie pośredni. Głównym celem tej procedury jest bowiem przeprowadzenie dogłębnej analizy sprawozdań finansowych, nie zaś wnikanie w wewnętrzne mechanizmy.

Doskonale widać, że audyt zewnętrzny i wewnętrzny ma znaczące różnice. Nie zmienia to jednak faktu, że dla rozsądnego przedsiębiorcy kompleksowość zdobytych informacji może skłonić do dokonania wielu dobrych zmian w firmie. Jeżeli w danym przedsiębiorstwie te dwie procedury przeprowadzane są równocześnie, kierownictwo firmy z pewnością osiągnie dzięki temu liczne informacje, niezastąpione przy planowaniu przyszłości firmy. W konsekwencji audyt stanie się przyczyną wielu korzyści.

Sprawozdania finansowe

Sporządzanie sprawozdania finansowego to bardzo ważny element funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. To właśnie na podstawie tego dokumentu ustala się wartość firmy oraz przygotowuje się dalsze strategie działania. Dlatego też jest szalenie istotne, aby sprawozdanie to było wykonane profesjonalnie, na najwyższym poziomie rzetelności oraz obiektywności. W celu sprawdzenia sprawozdania finansowego ze stanem faktycznym stosuje się procedurę audytu finansowego.

Postępowanie jakim jest audyt finansowy ma na celu zweryfikowanie dokumentacji firmy oraz podejmowanych decyzji pod względem zgodności z prawem oraz gospodarności. Dlatego też jest wyjątkowo istotne, aby osoba przeprowadzająca tę procedurę była profesjonalistą w swoim fachu. Badanie dokumentacji nie powinno być wykonywane z przymrużeniem oka – jakakolwiek pobłażliwość naraża całą procedurę na niepowodzenie. Dlatego też zarówno kierownictwo jak i pracownicy firmy powinni być do dyspozycji osoby przeprowadzającej audyt finansowy.

Jeżeli podczas badania dokumentacji firmy pojawią się pewne nieprawidłowości, nie powinniśmy próbować ich zatuszować. Z pomocą osoby przeprowadzającej audyt finansowy musimy znaleźć przyczynę takich nieprawidłowych procesów. Pamiętajmy, że specjalista od spraw audytu jest po to, aby nam pomóc. Jego opinie oraz zalecenia są więc dla kierownictwa ogromną wartością. Należy je traktować jako obiektywne spojrzenie na sytuację firmy. Musimy wyciągnąć z nich wnioski i na ich podstawie opracowywać strategię działania dla przedsiębiorstwa.

Każdy audyt finansowy to dla firmy powód do trzeźwego spojrzenia na decyzje podejmowane w przeszłości. Jest również świetnym bodźcem do oczyszczenia przedsiębiorstwa ze wszelkich nieprawidłowości. Dlatego też nie powinniśmy traktować tej procedury jako ostateczność – rzetelnych opinii specjalisty z zakres finansów nigdy za wiele. Zwłaszcza, jeżeli nie ograniczają się one do samej krytyki, ale mają wymiar perspektywiczny.

Choć audyt finansowy często kojarzony jest z kontrolą skarbową, to jednak ma on zupełnie znaczenie. Jego celem nie jest karanie czy donoszenie, ponieważ jest on wykonywane przez osobę niezależną. Jeżeli więc obawiamy się wizyty urzędników ze skarbówki, powinniśmy częściej przeprowadzać procedurę audytu, która uchroni nas przed ewentualnym naruszeniem interesów Skarbu Państwa.