Sprawozdania finansowe

Sporządzanie sprawozdania finansowego to bardzo ważny element funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. To właśnie na podstawie tego dokumentu ustala się wartość firmy oraz przygotowuje się dalsze strategie działania. Dlatego też jest szalenie istotne, aby sprawozdanie to było wykonane profesjonalnie, na najwyższym poziomie rzetelności oraz obiektywności. W celu sprawdzenia sprawozdania finansowego ze stanem faktycznym stosuje się procedurę audytu finansowego.

Postępowanie jakim jest audyt finansowy ma na celu zweryfikowanie dokumentacji firmy oraz podejmowanych decyzji pod względem zgodności z prawem oraz gospodarności. Dlatego też jest wyjątkowo istotne, aby osoba przeprowadzająca tę procedurę była profesjonalistą w swoim fachu. Badanie dokumentacji nie powinno być wykonywane z przymrużeniem oka – jakakolwiek pobłażliwość naraża całą procedurę na niepowodzenie. Dlatego też zarówno kierownictwo jak i pracownicy firmy powinni być do dyspozycji osoby przeprowadzającej audyt finansowy.

Jeżeli podczas badania dokumentacji firmy pojawią się pewne nieprawidłowości, nie powinniśmy próbować ich zatuszować. Z pomocą osoby przeprowadzającej audyt finansowy musimy znaleźć przyczynę takich nieprawidłowych procesów. Pamiętajmy, że specjalista od spraw audytu jest po to, aby nam pomóc. Jego opinie oraz zalecenia są więc dla kierownictwa ogromną wartością. Należy je traktować jako obiektywne spojrzenie na sytuację firmy. Musimy wyciągnąć z nich wnioski i na ich podstawie opracowywać strategię działania dla przedsiębiorstwa.

Każdy audyt finansowy to dla firmy powód do trzeźwego spojrzenia na decyzje podejmowane w przeszłości. Jest również świetnym bodźcem do oczyszczenia przedsiębiorstwa ze wszelkich nieprawidłowości. Dlatego też nie powinniśmy traktować tej procedury jako ostateczność – rzetelnych opinii specjalisty z zakres finansów nigdy za wiele. Zwłaszcza, jeżeli nie ograniczają się one do samej krytyki, ale mają wymiar perspektywiczny.

Choć audyt finansowy często kojarzony jest z kontrolą skarbową, to jednak ma on zupełnie znaczenie. Jego celem nie jest karanie czy donoszenie, ponieważ jest on wykonywane przez osobę niezależną. Jeżeli więc obawiamy się wizyty urzędników ze skarbówki, powinniśmy częściej przeprowadzać procedurę audytu, która uchroni nas przed ewentualnym naruszeniem interesów Skarbu Państwa.